Maandelijks archief: mei 2011

Leuk nieuw initiatief

Post-its poëzie

Er zijn op het gebeid van de poëzie vele initiatieven. Op  een van deze initiatieven werd ik gewezen door Renske Dijk namelijk post-its poëzie. Een heel charmant idee om poëzie onder de mensen te brengen.

Morgen zal ik wat inhoudelijker ingaan op dit leuke idee. Voor wie nu al een kijkje wil nemen:

Http://postitspoezie.weebly.com

 

Poëzie op pootjes

Bundel gepresenteerd in bibliotheek en bij boekhandel Paagman

Op zaterdag 28 (bibliotheek) en zondag 29 mei was de presentatie van de bundel van derde editie van Poëzie op pootjes. Op zaterdag kreeg directeur van de Haagse bibliotheek, Charles Noordam,  het eerste exemplaar uitgereikt, waren er voordrachten van dichters en konden de dichters hun exemplaar ophalen.

Poëzie op pootjes, gedichten over het Haagse gevoel trok in deze derde editie 471 gedichten van jong en oud. Bekende Hagenaars als Kees van Kooten, Wieteke van Dort en Marcel Verreck zijn vertegenwoordigd in de bundel maar ook mij bekende dichters al Jeroen de Vos, David Muiderman en Harry Zevenbergen hebben een gedicht in de bundel staan. Zelf sta ik met mijn gedicht Oud Eik en Duinen op bladzijde 316.

De komende maand zal er veel aandacht zijn voor dit mooie project in de kranten en op radio en tv.

Ook is er op zaterdag 18 juni in theater De Regentes op de Weimarstraat 63 in Den Haag een hele avond met meer dan 40 dichters, Gerrit Komrij, Wieteke van Dort, Tim Akkermans en nog veel meer.

Dus na ’s middags aanwezig geweest te zijn bij het buitenpodium van Ongehoord Rotterdam! in de Jacobustuin kun je ’s avonds langzaam afkicken in dit Haagse theater.

Meer informatie over Poëzie op pootjes kun je vinden op http://www.poezieoppootjes.nl

639_poplogo2010_kl

Uitslag gedichtenwedstrijd 2011

En de winnaars zijn…

De uitslag is binnen. De jury heeft haar werk zeer grondig gedaan en hieronder kun je het juryverslag lezen en natuurlijk de winnende gedichten lezen. Ik zal zo spoedig mogelijk contact opnemen met de winnaars.

Ik wil alle inzenders heel hartelijk bedanken voor hun enthousiasme, hun inzendingen en hun geduld. En ik wil de jury, Henriette Faas en Bep van Wely van Uitgeverij de Brouwerij bijzonder hartelijk danken voor hun jurywerk en hun prachtige inhoudelijke verslag.

En nu niet langer gewacht, hier is het eindoordeel van de jury:

Thema:

Van een schrijfwedstrijd met een particulier thema als ‘intiem portret’ valt te verwachten dat het veel gedichten met sentiment en emotie oplevert. Welk thema een gedichtenwedstrijd ook heeft, de vaardigheid van de dichter komt tot uiting in het verbeelden van het thema, waarbij het de kunst is, dit thema te vangen in een beeld zonder het letterlijk te benoemen. Toch zijn er inzendingen die (behalve in de titel) veelvuldig de woorden ‘intiem portret’ bevatten. Poëzie is niet het letterlijk verwoorden van particuliere gevoelens, maar juist het overdrachtelijk maken van de werkelijkheid, het universeel maken van je eigen beleving. Goede voorbeelden van het verbeelden van dit thema zijn die gedichten waarin voor ‘intiem portret’ een metafoor werd gebruikt, zoals zichzelf als een boom zien, een brief van een overleden geliefde, een houten zitbank, een dierentuin bij nacht. Maar ook minder tastbare elementen zoals de angst om dement te worden, de geboorte van een kind of de dood van een verslaggever in oorlogsgebied. In een enkel geval is de metafoor juist weer wat vergezocht. Ook komt het voor dat een gedicht wel veelbelovend is door de titel – die een originele weergave is van het thema – maar dat in het gedicht zelf die belofte niet wordt waargemaakt. Het nadeel van een thema is dat het lijkt alsof dichters zich in alle bochten moeten wringen om aan bepaalde eisen te voldoen die niets met het poëtisch gehalte te maken hebben, en dat is jammer. Zeker als het thema op zich geen ander doel dient dan de dichter te inspireren. De meeste dichters hebben dat voorzetje niet nodig. Bovendien zal de helft van de inzenders een gedicht tevoorschijn toveren (al of niet uit voorraad) dat ook voor wedstrijden met een ander thema ingezonden kan worden. Zo zouden veel gedichten die wij voor deze wedstrijd ontvingen ook prima passen in tal van thema’s rond verdriet, geluk, angst, jaloezie, liefde en dood. De jury vond voldoende inzendingen die uitblonken in kwaliteit en originaliteit.

Vorm:

De meeste inzendingen zijn geschreven in een ‘vrije vorm’, dat wil zeggen: zonder vaste regels voor wat betreft aantal regels, rijmschema, metrum en ritme. Een paar sonnetten voldoen wel aan de vereiste kenmerken, maar zoals dat bij sonnetten vaker het geval is, wordt het door de strakke eisen, moeilijk de inhoud ongedwongen neer te zetten. Regelmatig is er bij een sonnet door het goed opgebouwde metrum wel een mooie cadans, maar tevens sprake van voorspelbaar rijm of ‘rijmdwang’, het naar een rijmwoord toe moeten schrijven, waardoor de inhoud van de versregel ondergeschikt wordt.

Stijl:

Een aantal van de ingezonden gedichten staat bol van clichés. Er wordt dan weinig origineel beeldspraak gevonden en vooral vaak vanuit ik-perspectief geschreven. Een enkele keer wordt het tegenovergestelde, een overdaad aan zelfbedachte, dus originele metaforen binnen een gedicht gezien, maar overdaad schaadt en maakt het gedicht slecht leesbaar, bombastisch en moeilijk invoelbaar. In de gevallen dat met mate originele beelden werden gevonden, was het gedicht inhoudelijk niet altijd voldoende of liet de uitwerking qua vorm en stijl te wensen over. Grammaticaal werden erg veel onjuistheden aangetroffen. Ook in gedichten die voor wat betreft thematiek, vorm of inhoud wel iets te bieden hadden, was de schijfstijl niet altijd bijzonder genoeg om van een goed gedicht te spreken. Niet alleen rijm en ritme, maar ook klankelementen zijn belangrijk. Om daar goed gebruik van te maken moet de dichter – evenals bij rijm – subtiel gebruik maken van de mogelijkheden die alliteraties (beginrijm) en assonanties (binnenrijm) bieden. De kunst is dus, deze goed te doseren en geen overmaat aan dezelfde klank door het hele gedicht heen gebruiken zodat dit storend wordt.

Inhoud:

Uiteraard mag bij een wedstrijd een al eerder geschreven gedicht gebruikt worden als dit goed past binnen het thema. Bij meerdere gedichten is het duidelijk dat men ‘een oudje’ van stal had gehaald en er een nieuwe titel boven had gezet om aan het thema te voldoen. Deze gedichten zijn regelmatig nogal persoonlijk/particulier van aard. Bij andere is het juist weer te duidelijk dat naar het onderwerp toe is geschreven. In dit soort gevallen komt het nogal gekunsteld over en wordt het een ‘gelegenheidsgedicht’. Tot slot zijn er nog de gedichten die te ver van het thema af staan. Uiteindelijk is ieder gedicht op zich al een intiem portret en zou dan ook met een beetje goede wil de breedte van dit thema eindeloos opgerekt kunnen worden.

Samenvatting juryrapport en bekendmaking winnende gedichten

Bovenstaand overzicht is bedoeld om deelnemers inzage te geven in de beoordelingscriteria waarmee de jury tot haar oordeel is gekomen omtrent onderstaande winnende gedichten. Deze voldoen alle aan de eisen die wij stellen aan een gedicht voor wat betreft thematiek, originaliteit, stijl, vorm en inhoud. Bij de 207 gedichten die wij beoordeelden waren er 180 bij van dichters boven de 18 jaar. Ongeveer de helft daarvan voldeed niet aan de door ons gestelde norm. In de categorie tot 18 jaar werden 27 gedichten ingestuurd, waarbij de kwaliteit echter verrassend goed was. Daarom vonden we het gerechtvaardigd om deze in een aparte categorie te beoordelen.

De jury is na het lezen van alle inzendingen blij verrast en unaniem van mening dat de door haar gekozen gedichten – zowel in de categorie Volwassenen als in de rubriek Jeugd – aan alle voorwaarden voldoen voor een goed gedicht en kan dan ook stellen dat deze in alle gevallen de elementen bevatten die een gedicht verheffen tot poëzie.

Categorie Jeugd:

1.

——————-
Gedicht nr. 174, leeftijd 16 jaar, naam: Tugba Nur Karkide

Zonder titel

Ik zag hem kijken vanuit mijn ooghoek
Zijn haren wapperend in de lucht

De zon die weer eens aan de hemel stond
verraadde de tranen in zijn ogen
die als de bladeren van de herfst
de natte grond vonden

Ik wou zijn trillende handen vastpakken
zijn volle lippen aanraken

Ik zocht een plekje gebroken hart
en droogde zijn tranen
met mijn mouw

Toen hij naar me op keek
toverde hij een glimlach

en zei de woorden
die ik nooit vergeet

——————-

Jury:

De eerste prijs in de categorie Jeugd tot 18 jaar is voor de talentvolle zestienjarige dichteres Tugba Nur Karkide. Zij maakt een klein moment groot door rake, maar tevens genuanceerde beschrijvingen in subtiele taal door middel van een zeer beheerst gebruik van beeldspraak en het weglaten van de belangrijkste woorden. Daarmee geeft zij de lezer ruimte om die zelf in te vullen. Grote klasse!


2.

——————
Gedicht nr. 133, leeftijd 15 jaar, naam: Eline Phoa

Scherven

Op de koude vloer, mijn voeten
Ontmoeten de scherven
Kapot gevallen glas

Mijn ogen
Ontdekken in de stukken
Gelogen gedachtes

Mijn handen
Proberen te lijmen
Wat belandde op de grond

Tegenover me, de spiegel
Vertoont gepriegel met de lijm
Zichtbaar nog, de scherven

Van mijn gebroken
Mijn gelogen
Portret

——————–

Jury:

De vijftienjarige Eline Phoa lijkt een veelbelovend dichteres. Zij beheerst de techniek om beeldende poëzie te schrijven en maakt daarbij op een natuurlijke manier gebruik van alliteratie en assonantie in elke strofe. Op een regel na is de vormgeving van het gedicht (bewust?) symmetrisch. Met ‘Scherven’ benadert Eline het thema op zeer originele wijze.

3.

——————
Gedicht nr. 100, leeftijd 15 jaar, naam: Kinha de Almeida Guimarães

Oud Karton

Daar zit hij als een koning,
verheven boven het licht,
zijn ogen half gesloten,
het gebroken hart gedicht,
in alle stilte weer opnieuw
in een tomeloos gevecht

Met woorden woest en radeloos,
met zinnen zeldzaam, vreemd
ideeën broos gevangen in een bejaarde doos
die lekt, die stinkt, die niet beschermt
niet redt, niet wint, niet helpt
tegen de regen van daarnet

Hij weet het goed, de oude man
Lang leven zal hij niet,
noch dichten, noch verhalen
over zijn innigste verdriet
Karton is slap en met de jaren
verpulverd wat eens bergen kon

Al had het eeuwig lief.

———————-

Jury:

De vijftienjarige Kinha heeft met ‘Oud Karton’ een weergaloos gedicht geschreven, waarin het thema op originele en poëtische wijze doeltreffend is verbeeld. Er werden mooie klanken gevonden maar de volrijm ‘radeloos – bejaarde doos’ is wat ons betreft een pareltje. De vorm van het gedicht is goed gekozen, waarbij de laatste zin wat ons betreft niet eens meer nodig is.

Categorie Volwassenen:

1.
———————

Gedicht nr. 197, leeftijd 42 jaar, naam: Janine Huson

Yu Zhitao

Ze was niet van mij, ze nam de kleur aan
van een andere vrouw. Die durfde zich vast geen
moeder te noemen, die gaf al die vingertjes
weg en het ronde van haar gezicht.
Die zijn wij kwijt en alle drie leven wij
rond datzelfde gat waar een kind in verdween.

Tien is ze nu. Staat op haar waveboard,
voetbalt op straat, slaapt graag uit.
Soms, met laat licht, als ze met stro sjouwt
voor haar konijnen, verschijnt rondom haar
een modderig erf, ommuurd, met magere
kippen. Roept iemand iets in een toonval

ons zeer onvertrouwd. En daar, in een deur
staat een vrouw, hetzelfde dikzwarte haar,
dezelfde rechte rug. Ook zo’n kuiltje. Ze kijkt
mij niet aan, ze kijkt naar haar dochter. Ik draai
de kraan dicht, roep naar buiten: denk je
ook aan water en wortels?

——————————–

Jury:

‘Yu Zhitao’ is een aangrijpend filmisch prozagedicht waarin het ogenschijnlijk doodnormale, diepte krijgt door het beeld halverwege in een andere dimensie te plaatsen. Hierdoor wordt de lezer een bijzonder intiem moment gegund waarin ook nog ruimte is voor verbeelding. De perspectiefwisselingen komen onverwacht en zijn prachtig. De timing is zeer goed.

2.

———————-
Gedicht nr. 78, leeftijd 65 jaar, naam: Anneke Wasscher


mijn brieven

de letters op papier, het zijn
geen levenstekens meer, ze
bleven steken in verlangen
dat voorbij ging

bericht had ooit karakter van
van gedicht, danste op maat
van een rondeel, zong zachte
woorden weer

verwachting was verpakt in
ongeschonden wit, maar
inkt schreef in het zwart
van weten

het lief kent soms een eind
de taal werd wees en zocht
vergeefs betekenis in
onbegrepen zin

de brieven in het laatje willen
liever niet meer aangeraakt
te vaak zijn ze bezocht
op een waarom

——————-

Jury:

Het gedicht ‘Mijn brieven’ is ritmisch zonder vaste vorm, waarbij Anneke Wasscher mooi gebruikt maakt van alliteratie en assonantie. De regellengte is goed gekozen op inhoud, en zorgt ervoor dat het gedicht prettig leest en optisch rust uitstraalt, wat perfect past bij de inhoud. Het thema dringt zich niet op, maar is subtiel verweven in het beeld.

3.
———————–
Gedicht nr.  29, leeftijd 48 jaar, naam: E. Pokorni

Zelfportret

het is nog vroeg:

de lente laat mij bleker schijnen dan ik was

opgehangen aan de dode lijnen

van de winter, die met poppen speelt

ik pak woorden met penselen op

mijn mond braakt een palet

een lucht die tonen sust zoals een middagslaap

het is nog vroeg, de lente laat

  ————–

Jury:

Op het eerste gezicht een kort gedicht zonder traditionele vorm. Bij het lezen verrassen de ritmiek en een waaier van klankkleuren, door waarschijnlijk bewust gekozen assonanties.

De dichter E. Pokorni maakt op een bijzondere manier gebruik van mooie, functionele woordspelingen en enjambementen, waardoor het gedicht bij vaker lezen steeds nieuwe beelden prijsgeeft en het uiteindelijk veel meer is dan het aanvankelijk lijkt.

Uitslag gedichtenwedstrijd volgende week verwacht!

Het is bijna zover

 

Ik weet dat veel van de inzenders aan mijn gedichtenwedstrijd in spanning zitten wie er als winnaar(s) uit de bus komen.

De komende week zal de uitslag bekend worden en zal ik deze publiceren op dit web-log.

Thumbs-up

Poëziepodium Westland

Westerhonk Monster

Op 4 juni 2011 zal door het Cultuurpunt Westland voor de 4e keer het podium Westland worden georganiseerd. Onderdeel van dit podium is het, door de bibliotheek Westland georganiseerde, poëziepodium.

Van 12.00 uur tot 17.30 zal op het terrein van het Westerhonk in Monster een groot aantal dichters optreden. Ik mag de dag aftrappen om 12.15 uur.

Voor het volledige programma kijk je hier

Behalve uit ‘Zichtbaar alleen’ en ‘Je hebt me gemaakt met je kus’  zal ik een aantal nieuwe gedichten voordragen.

Voor meer informatie kun je terecht op de website van het Cultuurpunt Westland

A                      A1

Ongehoord Rotterdam!

Zondag 15 mei in de centrale bibliotheek van Rotterdam

Op 15 mei is er in de glazen zaal van de bibliotheek Rotterdam weer een poëziepodium van de stichting ongehoord!

Optredende dichters zijn dan:

– Anne Mercedes Langhorst

– Daniel Vis

– Lotte Dodion (Meander dichter)

– Willem de Vreede

Er is een bespreking van het boek ‘Olinka’ van en door Peter de Knegt en de muziek wordt verzorgd door Tjarda van Leiden.

Natuurlijk is er om ca. 15.30 ook weer een open podium waar aanstormend en aanslenterend talent zijn of haar gedichten mag voordragen.

Presentatie is als altijd in de bekwame handen van Hein van den Assem.

Plaats: Centrale bibliotheek Rotterdam, glazen zaal op de eerste verdieping

Tijd: aanvang 14.00 uur

Toegang: Gratis

Logo-ongehoord2

Inzendingstermijn gedichtenwedstrijd 2011 gesloten

205

De inzendingstermijn van mijn gedichtenwedstrijd is gesloten. De laatste gedichten kwamen via de mail op Koninginnedag nog binnen en in totaal hebben 205 mensen de moeite genomen een gedicht in te sturen. Mooie gedichten, ontroerende gedichten, gedichten met een geschiedenis, vreemde gedichten, soms heel klein of kort en soms heel lang.

Inzenders van alle leeftijden, van 13 jaar tot 75 jaar en alles wat daar tussen zit.

Gedichten soms met illustraties (die ik overigens niet heb meegenomen in de lijst voor de jury), gedichten onder pseudoniem, oudere gedichten, nieuwe, speciaal voor dit thema geschreven gedichten. Allemaal goed en in het enkele geval dat het niet zo was heb ik contact opgenomen met de inzender en werd dit alsnog aanpepast.

Uit het hele land en uit heel België (Vlaanderen) ,want ook daar was mijn wedstrijd te vinden op poëziewebsites, kwamen de inzendingen. Het resultaat; een lange lijst met zeer uiteenlopende gedichten waar de jury haar tanden op kan stuk bijten. Gelukkig zijn de juryleden beide ervaren lezers van poëzie, zelf dichter en uitgever van poëziealbums.

Ik heb getracht alle inzenders een antwoordmail terug te sturen. De laatste dagen is dit helaas niet gelukt in alle drukte maar wees ervan overtuigd dat iedereen die een gedicht heeft ingstuurd ook daadwerkelijk meedingt naar de drie prijzen.

De jury zal in de maand mei haar werk doen en ik verwacht dat in de loop van deze maand de prijswinnaars bekend zullen worden gemaakt alhier.

Voor iedereen die heeft meegedaan en heeft ingezonden mijn hartelijke dank. Dank ook voor de leuke, inspirerende en soms ontroerende mails. Het succes van het aantal inzenders en de vele leuke reacties hebben mij gesterkt in de gedachte ook volgend jaar weer een gedichtenwedstrijd te organiseren.

Nummers

%d bloggers liken dit: